Ужичка ОШ "Слободан Секулић" добитник Светосавске награде
01/02/2019

Ужичка ОШ “Слободан Секулић” добитник Светосавске награде

ОШ,,Слободан Секулић“ из Ужица овогодишњи je добитник престижне Светосавске награде, додељене од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Од 44 основне школе на подручју Школске управе ова школа је једина која је приликом спољашњег вредновања оцењена највишом оценом за свеукупан квалитет рада. У установи се посебна пажња посвећује обезбеђивању услова за квалитетно образовање и васпитање за сву децу. У локалној заједници истиче се манифестацијама које организује, као и великим бројем пројеката, регионалних и националних, који унапређују образовно васпитни рад. Међу првима у Србији, 2002.године укључује се у обуку за Школско развојно планирање. Осим развијања компетенција наставника, радило се и на јачању материјалних капацитета. Реализацијом пројектних активности, обезбеђена су средства за подстицање мера  енергетске ефикасности од стране надлежне Републичке агенције. Све то је допринело унапређењу целокупног живота и рада школе.

“Кроз реализацију бројних пројеката, неговали смо сарадњу са другим школама и институцијама у држави, а и шире.” – рекао је директор ОШ “Слободан Секулић”, Рафајло Јелисавчић и додао: “Наше учешће у неколико стратешких пројеката који су за циљ имали унапређење квалитета образовања и васпитања  било је полазна тачка промена сопствене парадигме. Једна смо од девет школа у пројекту ,,Развој функционалног модела инклузивног образовања“. Постали смо школа добре праксе. Учешћем у пројекту,,Развионица“ постали смо једна од 40 школа у Републици Србији које су данас модел школа-вежбаоница.”

“У пројекту ,,Препознај, промовиши, прошири“, сврстани смо у десет најуспешнијих школа у Србији. Кроз наставак неколико година уназад организујемо студијске посете других школа (из Чачка, Пирота, Краљева, Пожеге, Чајетине…).  Процесима хоризонталне размене помагали смо другима. Као највећи квалитет Школе истиче се додатна педагошка вредност, захваљујући којој смо се и нашли у публикацији ,, 3П- Приче о успешним школама“. Унапређењу образовно-васпитног рада у школама  Златиборског округа, а и шире, доприноси осам наставника наше школе, који су саветници, спољњи сарадници. И данас смо отворени за сарадњу, критички пратимо иновације, искуства и примере добре праксе несебично делимо са осталим школама.” -рекао је Јелисавчић.

“Награда  је плод рада свих који су под овим именом стварали више од 42 године. Транзиција и пад броја ученика захтевали су од нас трезвеност, па ако хоћете и храброст да мењамо сопствену парадигму. Данас школа представља добар пример како се све прилике за развој користе мудро и озбиљно. Верујем да се овај процес промена не може зауставити уколико се настави са улагањем у знање, јер оно се увек исплати. На крају, заједнички, тимски рад учинио нас је конкурентнијим, препознатљивијим у локалној, па и у широј заједници.”, навео је директор јелисавчић.