Ужице учесник пројекта "Улога ученика у заштити животне средине"
30/09/2021

Ужице учесник пројекта “Улога ученика у заштити животне средине”

„Улога ученика у заштити животне средине“, назив је пилот пројекта који ће бити реализован у 29 локaлних самоуоправа, међу којима је и Ужице, а на основу Протокола о сарадњи који су потписали Ирена Вујовић министарка заштите животен средине и Бранко Ружић министар просвете, науке и образовања.

“Наш циљ је да подижемо свест о значају заштите животне средине, пре свега код деце, и у томе нам много значи подршка министарства просвете. Пилот пројекат ћемо реализовати у по једној основној школи у 29 јединица локалне самоуправе, а кад се заврши битно је да дођемо до квалитетног документа за системско образовање за ову област. На томе заједно радимо и очекујем да ћемо израдити документ током 2022. године, како би након усвајања на Влади, био имплементиран у свим основним школама у Србији “, истакла је министарка Ирена Вујовић после потписивања Протокола, коме су присуствовали и чланови Градског већа Ужица Нада Јовичић и Ратко Трмчић.

Реализација пилот пројекта је само почетак, а циљ је да се заштита животне средине интегрише у систем формалног образовања у Србији.

“Сигуран сам да ћемо заједничким радом наставника, ученика, родитеља и представника локалне заједнице, допринети побољшању квалитета животне средине, и подстаћи друге на мудро и рационално коришћење природних ресурса са циљем заштите и очувања природе, животне средине и еколошке етике“, истакао је министар Ружић.

Пројектом су обухваћене теме попут заштите и очувања природе, одрживог развоја и управљања отпадом, затим заштита вода и земљишта, заштита ваздуха, климатске промене и заштита од нејонизујућег зрачења и буке.