Ужице у пројекту регионалног постројења за третман отпадних вода
21/06/2019

Ужице у пројекту регионалног постројења за третман отпадних вода

Град Ужице је у циљу изналажења решења када су у питању третмани отпадних вода на својој територији, приступио једном регионалном пројекту који осим Ужица обухвата Пожегу, Ариље, Косјерић и Ивањицу.

“Уз помоћ средстава Европске уније и претприступних фондова започели смо пројекат који се односи на помоћ у техничкој подршци у виду израде техничке документације. Град Ужице је успео да уђе у ужи круг за финансирање”, навела је Дуња Ђенић, члан Градског већа Града Ужица.

“Недавно смо у Београду имали прилику да присуствујемо презентацији Предстудије, где смо могли да видимо предлоге стручњака из иностранства који су реализовали саму студију. Њихов предлог је да регионално постројење за пречишћавање отпадних вода буде позиционирано на територији општине Пожега, где би се прерађивале отпадне воде из три локалне самоуправе Пожеге, Ариља и Ужица, а на територији општина Косјерић и Ивањице би биле изграђена одвојена постројења.

Укупна вредност овог пројекта је око 70 милиона евра, што укључује пројекат изградње постројења и унапређење и проширење канализационе мреже. Планирано је да 50 % средстава буде обезбећено из фондова ЕУ, 40% од надлежног министарства, 5 % из кредита, а преосталих 5% да буде учешће локалне самоуправе.