Успостављање иновативне социјалне услуге за особе са инвалидитетом у граду Ужицу
27/01/2021

Успостављање иновативне социјалне услуге за особе са инвалидитетом у граду Ужицу

Град Ужице у партнерству са Удружењем инвалида церебралне и дечје парализе Ужице отпочео са пилотирањем и успостављањем иновативне социјалне услуге „Инклузивни саветодавно-едукативни и социо-терапијски центар за подршку деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом и њиховим породицама у граду Ужицу“.


Инклузивни центар се развија у оквиру пројекта подржаног у оквиру Јавног позива „Подршка развоју иновативних приступа за социјално укључивање“ који је Тим за социјално укључивање Владе Републике Србије расписао, уз подршку Владе Швајцарске. Иновативна услуга Инклузивног центра одвијаће се кроз неколико различитих компоненти: осамостаљивање, саветодавно – психолошка подршка ОСИ и члановима њихових породица, физиотерапеутске услуге, рад са логопедом и креативно моторички сегмент.


Инклузивни саветодавно-едукативни и социо-терапијски центар за подршку деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом и њиховим породицама у граду Ужицу обухвата следеће програме: Програм стицања животних вештина и усвајања здравих стилова живота, саветодавна и психолошка подршка одраслим особама са инвалидитетом и породицама особа са инвалидитетом, терапеутски програм, „Дефектолошки кутак“ – логопедски програм, креативни и радно-окупациони програм.


Услуга је доступна деци и младима, али и одраслима са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама који имају потребу за дневном негом, надзором и подршком у очувању и развијању потенцијала као и члановима њихових породица. Услуга Инклузивног центра намењена је деци и младима: са телесним инвалидитетом, лаким и умереним интелектуалним сметњама, сензорским сметњама, вишеструким сметњама као и родитељима корисника кроз психо-социјалну подршку.

За све додатне информације можете контактирати Удружење дистрофичара златиборског округа Ужице као Пружаоца услуге на контакт тел.: 031/523-944, Кнеза Лазара 2, Ужице.