Успостављање иновативне социјалне услуге у Ужицу
12/03/2021

Успостављање иновативне социјалне услуге у Ужицу

Како би се постигла већа социјална укљученост деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом, укључујући и њихове породице, Град Ужице у сарадњи са Удружењем инвалида церебралне и дечије парализе Ужице спроводи пројекат „Инклузивни саветодавно-едукативни и социо-терапијски центар за подршку деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом и њиховим породицама у граду Ужицу“, а услугу ће спроводити Удружење дистрофичара Златиборског округа. Пројектом се успоставља иновативна услуга која обухвата програм осамостаљивања, саветодавно-психолошку, физиотерапеутску и креативно-моторичку подршку, а намењена је деци са сметњама у развоју, одраслим и старијим особама са инвалидитетом и њиховим породицама.

Услуга која се уводи на територији града Ужица подразумева полудневни боравак у Центру уз подршку стручног особља, а усмерена је на оснаживање, унапређење знања, вештина и здравственог стања корисника, како би њихово укључивање у заједницу било олакшано. Излазак из породичног окружења омогућиће свеобухватну социјализацију корсника, будући да ће под стручним надзором бринути о себи (храни, хигијени, одевању, …) чиме ће бити оснажени и припремљени за нова и непозната окружења без чланова породице, али и на нови амбијент у оквиру породице. Услуга ће допринети спречавању нарушавања односа у породици услед континуиране усмерености на члана који је лице са инвалидитетом. Предвиђено је да се услуга мења, прилагођава и иновира у складу са сугестијама њених корисника.

Пројекат се спроводи у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2. Програм ЛИП 2 реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске.