УСАИД-ов пројекат "Боља енергија" представљен у Ужицу
10/03/2022

УСАИД-ов пројекат “Боља енергија” представљен у Ужицу

У Ужицу је представљен пројекат “Боља енергија” који УСАИД ће се реализовати у Србији у наредних пет година. Циљ овог пројекта је да кроз техничку подршку и циљане подстиције корисницима из јавног и приватног сектора, пре свега топланама и стамбеним заједницама, омогући усвајање добрих пракси из области енергетске ефикасности и употребе обновљиве енергије.

Пројекат у коме ће учествовати и Град Ужице ће настојати да реши питање недостатка подстицаја као и ограничених инвестиција у области обновљивих извора и енергетску ефикасност, затим питање неефикасног коришћења енергетских ресурса као и слабо заступљену употребу обновљивих извора енергије. Његова реализација подразумева анализу техничких и финансијских капацитета, израду плана и подршку спровођењу побољшања у градским топланама и вишестамбеним зградама што ће значајно унапредити енергетску ефикасност.

Поред наведеног предвиђена је сарадња са општинским и републичким властима како би се отклониле препреке за улагања у унапређења и инсталације које доприносе енергетској ефикасности, израда модела и система подршке улагањима у системска побољшања градских топлана, као и чистија решења за грејање стамбених и других зграда, посебно вишеспратних стамбених зграда.

Пројекат ће трајати до септембра 2026. године и требало би да унапреди оперативну ефикасност компанија за даљинско грејање, енергетску ефикасност стамбених зграда, а адресираће и препреке везано за микро обновљиву енергију, нарочито одредбе у области нето мерења (дозволе, тестирање, и друго)  кроз регулаторне и законодавне реформе. Очекује се да ће се повећати улагања приватног сектора у енергетску ефикасност и обновљиву енергију. Најважнији резултати биће смањење емисије загађивача ваздуха и повећана количина енергије произведена из алтернативних енергетских извора.

Укупна вредност пројекта “Боља енергија“ који ће бити реализован у нашој земљи је 10 милиона долара, а финансира га УСАИД.