Унапређењем енергетске ефикасности до уштеде енергије и смањења аерозагађења
23/12/2021

Унапређењем енергетске ефикасности до уштеде енергије и смањења аерозагађења

Може се рећи да је годину на измаку обележило велико улагање у унапређење енергетске ефикасности. Више од 900 корисника субвенција за неку од мера енергетске ефикасности, број је који потврђује спремност грађана и локалне самоуправе да дају максималан допринос смањењу аерозагађења, али и значајним уштедама енергије.

У 2021. години средствима из буџета града, Минстарства заштите животне средине и Министарства рударства и енергетике обезбеђене су субвенције за 920 корисника. У породичним домаћинствима и становима у стамбеним зградама набављена су 432 котла на гас и 27 котлова на пелет. У 372 домаћинства замењена је столарија, а на 89 индивидуланих објеката урађена је термоизолација.

За замену столарије, израду термоизлолације, набавку котлова на гас или пелет град ће и наредне године определити значајан износ средстава. Буџетом је планиран износ од 67 милиона динара, али су процене да ће уз подршку ресорних министарстава тај износ бити и већи.

Грађани ће у наредној години моћи да поред замене столарије, израде фасаде и набавке котлова конкуришу и за субвенционисану набавку соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Индивидуални породични објекти јесу приоритет али се наставља и енергетска санација објеката јавне намене. Захваљујући недавно потписаном уговору у Министарству рударства и енергетике кроз пројекат који финансира Швајцарска влада комлетно ће бити санирани објекти три основне школе и једног вртића.

Средствима из буџета Града финасираће се енергетска санација основне школе у Гостиници. Спремно је још неколико пројеката са којима ће током 2022. аплицирати на конкурсима министарстава и ЕУ донатора.

Недавно је усвојен и Програм енергетске ефикасности за период од 2021. до 2024. године. Овим Програмом одређује се планирани циљ уштеде финалне енергије, као и сви обавезни елементи енергетске ефикасности и њене рационалне употребе. То се односи на преглед и процену годишњих енергетских потреба града Ужица, процену енергетских својстава објеката обухваћених системом енергетског менаџмента, затим предлог мера, активности, носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера које ће допринети остварењу планираног циља.