Ученици издвојеног одељења Стари град у Турици од понедељка у обновљеној школи
25/09/2019

Ученици издвојеног одељења Стари град у Турици од понедељка у обновљеној школи

Завршена је реконструкција објекта Основне школе Стари град, издвојеног одељења у Турици. Око 170 основаца ће, како наводи заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић, од наредног понедељка имати прилику да у комплетно обновљеној школи похађа наставу.

Заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић

Иако је било извесног закашњења у извођењу радова, због непредвиђених застоја и проблема који су се појавили, по речима Станисављевића, вредело је чекати када се види у каквим условима ће деца боравити и учити.

Град Ужице је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, кроз Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини, реализовао овај пројекат. Укупна вредност изведених радова је, како наводи Никола Максимовић директор ЈП Ужице развој, око 63 милиона динара.

“Грaд Ужице је спремио пројектну документацију и обезбедио све прикључке потребне за реконструкцију школе. Предивиђени рок за завршетак свих радова требао је да буде фебруар месец ове године, али због проблема које смо имали око фасаде и са извођачем који је каснио и са више пута промењеном динимиком извођења радова, радови су коначно завршени и очекујемо да ћемо у понедељак 30. септембра кренути са школском годином у реконструисаној школи у Турици” рекао је Максимовић.

“У претходне три недеље, прикупљали смо потребну документацији, добили смо сагласност од Сектора за заштиту од пожара, урађен је технички пријем, комисија је излазила да прегледа све инсталације. Материјали који су уграђени су високог квалитета, што се тиче безбедности и сигурности, школа је рађена по највишим стандардима. У неком наредном периоду у договору са школом планирамо да са друге стране школе ставимо љуљашке, клацкалице како би имали додатан садржај”, навео је Максимовић.

Реконструкција школе подраузумевала је комплетну замену свих инсталација, радове на измени начина грејања, што подразумева замену енергента и опреме, јер се уместо на дрва и угаљ прешло на пелет, затим радови на замени столарије, реконструкцији санитарних чворова као и измени функционалног распореда одређених просторија, замени подова, кровног покривача и кровне конструкције, изради вентилисане фасаде.  У оквиру партера извршена је измена и уградња улазних капија у школско двориште и реконструисан је део постојеће ограде као и подови улазних лођа и спољњег степеништа на које су постављене неклизајуће керамичке плочице.