Три месеца функционисања ужичког Система 48
26/02/2019

Три месеца функционисања ужичког Система 48

У првих три месеца рада, “Систем 48” је у потпуности прихваћен од стране грађана и постао је саставни део урбаног живљења у Ужицу. У овом периоду, грађани су упутили 796 захтева за решавање проблема и то највише оних у вези са јавном расветом, рупама на коловозу и са комуналним уређењем града. Решено је 64,8 одсто захтева, али је тај проценат већи пошто се у  нерешеним налазе и они захтеви који су непрецизно дефинисани, који се налазе у управном поступку или се односе на инвестиције које се не могу решити у кратком поступку.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић је навео да су грађани “Систем 48” препознали као сервис где могу на једном месту да пријаве проблеме које имају, пре свега, у свом окружењу и наравно целом граду:

“Упућен је 101 захтев  за замену сијалица у јавној расвети и тај податак је био знак да требамо реаговати. Зато су покренуте мере код наше управе да се хитно замене сијалице и да се побољша сарадња са предузећима која на тендерима добијају посао замене сијалица. Због значаја овог сегмента инфрастуктуре у замену дотрајале јавне расвете ове године уложићемо 40 милиона динара.”

Петковић је додао и да је велики број жалби које се односе на ударне рупе на коловозима, иницирао да санација крене раније него претходних година и већ је покренута асфалтна база.

“Велики број примедби био је на рад Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију, где су се грађани жалили да често добијају одговор да непостоји надлежност те управе за одређене проблеме. Анализом смо утврдили да не постоје адекватне градске одлуке које би уредиле одређена питања, па смо кренули у израду и усвајање шест таквих одлука, међу којима су одлуке о комуналном уређењу, јавном паркирању или одређивању зона које се односе на плаћање пореза на имовину.

Све су ово показатељи да Систем већ постиже своју сврху. Грађани су препознали да је озбиљан сервис и да доприноси нашој тежњи да изнутра покренемо процес измене јавног сектора и подигнемо његов квалитет на знатно виши ниво” рекао је градоначелник додавши да је за све то доказ и посебно признање које је Ужице добило за “Систем 48” од Министарства државне управе и локалне самоуправе и Сталне конференције градова и општина, за допринос модернијој и функционалнијој комуникацији са грађанима.

Координатор “Система 48” и председник Скупштине, Бранислав Митровић за Систем је рекао да је он после три месеца омогућио локалној самоуправи и јавним предузећима да крену у озбиљну реформу и захвалио се градјанима и медијима који су препознали његов значај:

“Ако ову прву фазу од три месеца можемо назвати дигитализацијом, друга фаза која је кренула 6. фебруара јесте фаза дигиталне трансформације. Базу коју смо сада добили морамо стављати у функцију стварања добрих процеса у нашој локалној самоуправи. Лечимо дугогодишње болести, унапеђујемо систем, ова искуства се користе од градоначелника до директора јавних предузећа и то увођењем процедура и креирањем јасне одговорности. У Систему је 31 учесник, и максималним ангажовањем све ће функционисати још квалитетније.”