Транспарентно управљање јавним финансијама
29/03/2022

Транспарентно управљање јавним финансијама

Завршна радионица у оквиру пројекта “Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама локалне самоуправе” одржана је у Врњачкој Бањи. Пројекат се реализује на основу споразума потписаног између Сталне конференције градова и општина и Програма за развој Уједињених нација, а уз финансијску подршку Шведске међународне развојне агенције. На завршној радионици примере добре праксе представиле су општине Бор и Медвеђа, као и град Ужице.

Овом приликом представљени су резултати пројекта, примена Буџетског портала за транспарентнији систем финансијског управљања, индивидуална искуства и примери добре праксе представника корисничких локалних самоуправа у раду на увођењу буџетског портала, препоруке за унапређење управљања јавним финансијама.

У овој фази, подршку су добиле 23 корисничке локалне самоуправе за увођење буџетског портала, уз наставак сарадње са 10 пилот градова и општина из претходне фазе пројекта, а у циљу осигуравања неопходних унапређења у коришћењу буџетског портала.

Буџетски портал је систем електронског извештавања за скупштине јединица локалних самоуправа, пре свега у циљу информисања одборника, али и скупштинских служби. У питању је платформа која омогућава члановима локалног парламента да прате процес припреме и извршења локалног буџета.

У подржаним локалним самоуправама међу којима је и град Ужице, током реализације пројекта одборници могу једноставније пратити припрему и извршење буџета током целе године, повећана је одговорност буџетских корисника и ојачана је улога грађана приликом одлучивања о буџетским питањима, а у локaлним самоуправама, које су се одлучиле за презентацију портала на званичној интернет страници грађани и шира јавност су добили прилику да се боље информишу о изради и реализацији локалног буџета.