Швајцарска подршка Златиборском и Моравичком округу
30/08/2018

Швајцарска подршка Златиборском и Моравичком округу

Швајцарска канцеларија за сарадњу је у четвртак, 30. августа 08.2018. године, у Свечаној сали Градске куће Ужице одржала конференцију за медије Златиборског и Моравичког округа. Повод обраћања медијима био је представљање програма и пројеката које подржава Влада Швајцарске, а који се спроводе у овим окрузима, како би се јавности овог региона приказали досадашњи резултати, као и будуће активности швајцарске развојне подршке који ће се у овим окрузима спроводити у оквиру нове Стратегије сарадње са Србијом за период 2018-2021. године. Конференција је организована у сарадњи са Градском управом Ужица.

Швајцарскa Конфедерација, као билатерални партнер, присутна је у Републици Србији од 1991. године, најпре кроз хуманитарну, а потом и донаторску подршку. Током протеклих 27 година, Швајцарска и Србија су развиле чврсте односе, а то је документовано и чињеницом да је кроз програме сарадње у Србију инвестирано 350 милиона евра. Нова Стратегија сарадње са Србијом за период од 2018. до 2021. године развијена је у духу партнерства између влада Швајцарске и Србије и осликава снажну посвећеност и подршку економском и друштвеном развоју Србије, кроз јачање институција, партнерство, као и подстицање инклузивног и одрживог раста.

Једно од подручја швајцарске интензивне активности јесте град Ужице и општине у његовом окружењу. У региону Ужица подржава се економско оснаживање жена у руралним срединама, развој формалног и неформалног образовања у приватном сектору, јавно-приватна партнерства у сектору пољопривреде, ефикасније управљање јавним финансијама, унапређење управљања енергијом и повећање енергетске ефикасности, стратешки приступ заштити од елементарних непогода и катастрофа, изградња топлана на биомасу, оснаживање народних посланика у заступању интереса грађана, унапређење интерне ревизије у области локалних јавних финансија. Укупна вредност досадашњих улагања износи 6,6 милиона евра.

Конференцију за медије у Ужицу отворио је Тихомир Петковић, градоначелник Ужица, који је том приликом истакао да је Ужице је међу оним локалним самоуправама које су имале ту срећу да им СДЦ буде партнер и подршка за реализацију низа пројеката у нашем граду. „Тренутно смо као град укључени у реализацију три пројекта које СДЦ финансира. Надамо се да ћемо одговорним партнерским односом и конкретним пројектима и убудуће бити међу градовима и општинама које заслужују подршку СДЦ и Швајцарске“.

Урсула Лојбли, директорка Швајцарске канцеларије за сарадњу рекла је да, иако већ две године долази у Ужице, до сада није имала прилику да детаљније представи актуелне пројекте које Швајцарска подржава у Златиборском и Моравичком округу. Она је истакла да Швајцарска широком пројектном агендом подржава овај регион кроз девет пројеката. „Остајемо посвећени сарадњи у овом региону и у наредне четири године. Имамо веома добру сарадњу са градом Ужицем  и околним општинама, што је добра основа за наш даљи рад. У нашем фокусу су Југозападна и Јужна Србија. Желимо да допринесемо уравнотежености развоја у Србији и зато смо усмерени на следеће три области: управљање, економски развој и запошљавање, као и на одрживу енергију и отпорне градове.“

Директорка Лојбли истакла jе да је Швајцарска усмерена на даље јачање дугогодишње и успешне сарадње и да су, захваљујући партнерству на терену, остварени значајни резултати. Нагласила је да швајцарска подршка подразумева константно прилагођавање активности локалним потребама и приоритетима и унапређење начина рада. Сарадња са регионом усмерена је на запошљавање младих и локални економски развој, како би грађани у Златиборском и Моравичком округу имали бољу перспективу за живот и рад. „Наша сарадња усмерена је на конкретне потребе региона и на основу тога усмеравамо наше активности, чему је посвећен читав тим Швајцарске канцеларије за сарадњу“, рекла је у Ужицу директорка Лојбли.

Дарко Ђуровић, директор Програма развоја приватног сектора у југозападној Србији указао је на јединствену позицију коју Швајцарска има на локалном нивоу, јер доноси иновативност у развоју, флексибилност и добро познавање изазова на које треба одговорити. Он је изјавио да „иницијативе засноване на одрживим стратешком партнерствима и јасна усмереност на резултате су главни основ да се одговори на потребе тржишта. Оваквим приступом смо успели да у претходне четири године стимулишемо креирање нових радних места и додатних прихода у секторима туризма и традиционалних производа. Ове секторе настављамо да развијамо успостављањем иновативних модела управљања туристичким дестинацијама, развој и промоцију туристичких производа и развој формалног и неформалног образовања по мери привреде, као и развој ланаца вредности и продаје традиционалних производа, превасходно малине и меда, кроз локални економски развој и стратешка партнерства.“

Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија истакао је да је заваљујући швајцарској подршци значајно унапређен квалитет туристичке понуде, а посебно кроз развој туристичке сигнализације у сарадњи са Туристичком организацијом Србије, Путевима Србије и Министарством трговине, туризма и телекомуникација, укључивањем традиционалних произвођача на тржиште туризма кроз дегустативне центре, продужетак зимске сезоне и друге активности које су на системски начин допринеле расту сектора туризма.