7. седница
Насловна / Седнице скупштине / 7. седница

7. седница

Дневни ред

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦЕ ЗА 2016. годину (II ребаланс)

 • ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗА 2016. годину

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

4. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА:

 • у улици Танаска Рајића
 • у улици Ужичке Републике
 • у Ратарској улици
 • кат.парцеле бр.3398/3 КО Севојно
 • кат.парцеле бр.3400 КО Севојно
 • кат.парцеле бр.8058 КО Мокра Гора
 • кат. парцеле бр.9093/3 КО Ужице у улици Вуколе Дабића

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА (II ребаланс) ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ ЗА 2016. годину

 • ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2015. годину

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА (IV ребаланс) ЈКП „ВОДОВОД“ ЗА 2016. годину

 • ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП“ВОДОВОД“ О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА (I ребаланс) ЈКП“НИСКОГРАДЊА“ ЗА 2016. годину

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “БИОКТОШ“ О РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ЗА 2015. годину

9. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ :

 • ЈП “Ужице развој”
 • ЈКП “Биоктош”
 • ЈКП “Водовод”
 • ЈКП “Нискоградња”
 • ЈКП “Градска топлана Ужице” Ужице
 • ЈП “Велики парк”
 • ЈП “Стан”
 • ЈП Аеродром “Поникве”

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ОШ“МИОДРАГ В. МАТИЋ“ УЖИЦЕ

Материјал за 7. седницу можете преузети ОВДЕ.