6. седница
Насловна / Седнице скупштине / 6. седница

6. седница

Дневни ред

1ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА, ПОСТОЈАЊУ И БРИСАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ПРАВА, ОБАВЕЗА И ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАMБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ НА ГРАД УЖИЦЕ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКE НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ УЖИЦЕ

  • O промени пословног имена
  • О допуни делатности

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСАГЛАШАВАЊУ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2015. годину

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ МЕТРА КВАДРАТНОГ ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2017.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈКП „ВОДОВОД“ УЖИЦЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 18000 КО УЖИЦЕ, КАО ЈАВНА СВОЈИНА ГРАДА – ЦЕРОВИЋА БРДО

8. ИНФОРМАЦИЈА СКУПШТИНИ ГРАДА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У УЛИЦИ ВУКОЛЕ ДАБИЋА

Материјал за 6. седницу можете преузети ОВДЕ.