15. седница
Насловна / Седнице скупштине / 15. седница

15. седница

Дневни ред

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ”ВОДОВОД” УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал достављен у материјалу за 13.седницу, а извештај Ревизора достављен информативно у материјалу за 14.седницу Скупштине. Стручна обрада: ЈКП ”Водовод” Ужице. Предлагач: Градско веће) 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ”ЗЛАТИБОР”

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Дечије одмаралиште ”Златибор”. Предлагач: Градско веће) 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”УЖИЦЕ”

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА  ГРАДСКО ВЕЋE И СКУПШТИНУ ГРАДА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈКП ”ДУБОКО” УЖИЦЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА ПЛАТФОРМИ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА СА ПРАТИОЦЕМ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗМЕНE И ДОПУНE ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

Материјал можете преузети ОВДЕ