14. седница
Насловна / Седнице скупштине / 14. седница

14. седница

Дневни ред

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2016.ГОДИНУ-ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА 2016.ГОДИНУ

У прилогу се информативно доставља и извештај о ревизији завршног рачуна за 2016.годину
(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.)

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ (I РЕБАЛАНС)

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.)

3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ”ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА” ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: ЈП ”Градска стамбена агенција”. Предлагач: Градско веће.)

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ” ВОДОВОД” О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ЈКП ”ВОДОВОД” УЖИЦЕ ДА ОБЕЗБЕДИ И ПРЕНЕСЕ СРЕДСТВА НА РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ПО
УГОВОРУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ”ПЕТАР АНТОНИЈЕВИЋ” НА ЦЕРОВИЋА БРДУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.)

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”БИОКТОШ” О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ ПО
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ”ВЕЛИКИ ПАРК” О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2014 И 2015. ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће.)

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће.)

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће.)

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће.)

12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градски културни центар. Предлагач: Градско веће.)

13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска галерија. Предлагач: Градско веће.)

14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању. Предлагач: Градско веће.)

15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРВИЈЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Туристичка организација регије Западне Србије. Предлагач: Градско веће.)

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ” УЖИЦЕ” ОБЈЕКТА-ДЕЧИЈИ ВРТИЋ НА ПОРИ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СРЕДСТВИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће)

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГАРАЖНИХ МЕСТА У СЕВОЈНУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УМАЊЕЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ПРАВОСЛАВНОГ
ХРАМА НА БЕЛОЈ ЗЕМЉИ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.)

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И
СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

НАПОМЕНА
Одборницима се информативно достављају извештаји независног ревизора на финансијске извештаје за 2016.годину:
-ЈКП Водовод
-ЈКП Градска топлана Ужице
-ЈП Стан
-ЈП Велики парк

Материјал можете преузети
– од 1. до 11. тачке ОВДЕ
– од 12. до 22. тачке ОВДЕ