13. Седница
Насловна / Седнице скупштине / 13. Седница

13. Седница

Дневни ред

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ”ЗЛАТИБОР” ЗА 2017.ГОДИНУ
 1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

 -ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАК ДАВАЊА У  ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

– ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”УЖИЦЕ РАЗВОЈ” УЖИЦЕ  ЗА ПЕРИОД 2017-2027. ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”УЖИЦЕ РАЗВОЈ” УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ”БИОКТОШ” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”БИОКТОШ” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”БИОКТОШ” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ”ВОДОВОД” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”ВОДОВОД” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”ВОДОВОД” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ”НИСКОГРАДЊА” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”НИСКОГРАДЊА” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”НИСКОГРАДЊА” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ”ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ”ДУБОКО” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”ДУБОКО” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА   ЈКП ”ДУБОКО” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ”СТАН” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ”СТАН” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ”СТАН” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ”ВЕЛИКИ ПАРК” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ”ВЕЛИКИ ПАРК” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ”ВЕЛИКИ ПАРК” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ”АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ” ЗА 2016.ГОДИНУ 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА: 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ”АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ” ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ”АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ” ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОГРАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ТУРИЗМУ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ, УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА 
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА СТАНА У УЛИЦИ ДУШАНА ПОПОВИЋА У УЖИЦУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ

Материјал за 13. седницу можете преузети ОВДЕ