12. седница
Насловна / Седнице скупштине / 12. седница

12. седница

Дневни ред

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗА 2017. годину

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЗА 2017. годину

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2017. годину

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА 2017. годину

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ЗА 2017. годину

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2017. годину

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2017. годину

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ УТОВАРА И ИСТОВАРА РОБЕ ИЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

 • Јавног предузећа ”Ужице развој” Ужице
 • ЈКП ”Градска топлана Ужице” Ужице
 • ЈП ”Стан” Ужице
 • ЈП ”Велики парк” Ужице
 • ЈП ”Аеродром Поникве” Ужице

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП «ВОДОВОД « О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА (ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ)

12. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНИХ ОДБОРА

 • ЈКП ”Биоктош” Ужице
 • ЈКП ”Водовод” Ужице
 • ЈКП ”Градска топлана Ужице” Ужице
 • Јавног предузећа ”Ужице развој” Ужице
 • ЈП ”Стан” Ужице
 • ЈП ”Велики парк” Ужице
 • ЈП ”Аеродром Поникве” Ужице

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ”БИОКТОШ” УЖИЦЕ

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ

19. ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ

Материјал за 12. седницу можете преузети ОВДЕ.