10. седница
Насловна / Седнице скупштине / 10. седница

10. седница

Дневни ред

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП «БИОКТОШ»

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦ. 3820/17 КО УЖИЦЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Материјал за 10. седницу можете преузети ОВДЕ.