Савет за запошљавање
09/08/2019

Савет за запошљавање

Чланови:

 1. Слободан Грбић, члан Градског већа за социјалну политику
 2. Ратко Трмчић, члан Градског већа за друштвене делатности
 3. Слободан Кузмановић, члан Градског већа за привреду и пољопривреду
 4. Јовиша Старчевић, представник привреде
 5. Драгован Драшковић, представник Већа самосталних синдиката
 6. Софија Бунарџић, дуректор Уметничке школе
 7. Љиљана Пантелић, представница Регионалне привредне коморе
 8. Радољуб Шуњеварић, представник Националне службе за запошљавање Филијала Ужице
 9. Слободанка Шапоњић, представник незапослених лица са евиденције НСЗ
 10. Предраг Бакић, представник невладиног сектора
 11. Кристијан Халиловић, представник удружења Рома
 12. Радмила Радосављевић, представница Градске управе – Одсек за локални економски развој
 13. Милојка Босић, представница Градске управе – Одсек за локални економски развој

*Милојка Босић, секретар Савета