Савет за саобраћај
09/08/2019

Савет за саобраћај

Председник:

1. Слободан Шиљковић,члан Градског већа за питања саобраћаја

Чланови:

2. Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелника
3. Владимир Синђелић, члан Градског већа
4. Дарко Драговић, начелник Одељења саобраћајне полиције ПУ Ужице
5. Милош Милутиновић, представник „Техничке школе Радоје Љубичић“ Ужице
6. Драгутин Друловић, представник ЈП ” Ужице развој ” Ужице
7. Јелена Ђокић, саобраћајни инспектор, Град Ужице
8. Драган Теофиловић, начелник Комуналне полиције
9. Дарко Шимшић, представник Јавног предузећа”Ужице развој”

*Тијана Костић, секретар Савета