Савет за развој града Ужица
11/03/2021

Савет за развој града Ужица

Чланови:

1. др Јелена Раковић Радивојевић, град Ужице
2. Драгољуб Стојадиновић, град Ужице
3. Бранислав Митровић, град Ужице
4. Слободан Кузмановић, град Ужице
5. др Љубица Диковић, Академија струковних студија Западна Србија
6. др Вељко М. Мијушковић доцент Економски факултет Београд
7. Дарко Драговић, Полицијска управа Ужице
8. Зорица Милошевић Национална служба за запошљавање Ужице
9. Никола Максимовић, ЈП „Ужице развој „ Ужице
10. Микица Веснић, спортиста
11. Жељко Марковић, Историјски архив Ужице
12. Ана Лапчевић, Регионална привредна комора Ужице
13. Бојана Оташевић, Техничка школа Ужице
14. Слободанка Мира Станковић Ћирковић, Коло Српских сестара Ужице
15. Славко Лукић, РРА „Златибор“