Савет за праћење примене етичког кодекса
11/12/2018

Савет за праћење примене етичког кодекса

Председник:

1. Мирјана Млађеновић, одборница

Чланови:

2. Неђо Јовановић, одборник
3. Драгана Шиљак, одборница
4. Снежана Цветић, адвокат
5. Jелена Гускић Петровић, Коло Српских сестара Ужице
6. Срђан Страњаковић, Савез самосталних синдиката града Ужица
7. Илија Петронијевић, представник медија