Сатница и правци измене саобраћаја - 50. Србија рели
21/09/2017

Сатница и правци измене саобраћаја – 50. Србија рели

Локва – Тврдићи – Луново Село, 23.09.2017. од 07:30 до 14:48 часова и то 200 м од раскрснице на Локви за Луново Село и Тврдиће преко раскрснице за Луново Село и Пожегу, затим до Луновог Села поред пумпе па све до раскрснице са државним путем ИИ А 174 што представља локацију брзинских испита 2,3.

Депонија – Пора преко Дубоког, 23.09.2017. од 08:00 до 15:13 часова и 24.09.2017. од 07:40 до 15:30 часова ,тачније од скретања за депонију Дубоко преко раскрснице за Дубоко, кроз Дубоко па до раскрснице за Пору што представља локацију брзинских испита 4,5,8,10.

Врела – Никојевићи тачније 150 м после „Бацетине кафане“ преко скретања за Љубање до „Калдрме“ затим лево према Скржутима, кроз Скржуте па кроз Равни, преко раскрснице за Равањско Поље путем ка Сирогојну до раскрснице за село Утробе, кроз Утробе до Никојевића и путем ка Белој Земљи до скретања за засеок Ђоковићи, и то 23.09.2017. од 12:00 до 19:54 часова и 24.09.2017. од 08:20 до 16:03 часова што представља локацију брзинског испита 6,7,10,11.