Саобраћај и комуникација
09/09/2021

Саобраћај и комуникација

Руководилац: Слободан Шиљковић

Чланови:

Дарко Драговић, Полицијска управа Ужице
Драгутин Друловић, Јавно предузеће „Ужице развој“
Милош Милутиновић, Техничка школа „Радоје Љубичић“
Јелена Дуловић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
Дарко Шимшић, Јавно предузеће „Ужице развој“
Мирјана Лазовић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице
Драган Теофиловић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
Драгомир Ћитић, Црвени крст Ужице
Срђан Радовић, Удружење грађана „Родитељ“
Зоран Жунић, Светломатик д.о.о. Ужице
Жељко Шпијуновић, Србија воз а.д.
Предраг Вујић, Представник такси удружења Ужице
Александар Арсић, Техничка школа „Радоје Љубичић“
Тијана Костић, Савет за родну равноправност града Ужица