Санација кварова
04/08/2021

Санација кварова

Поред предузимања свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима екипе ЈКП “Водовод” радиће на превезивању постојећих цевовода, прикључака и чворних веза на новоизграђени цевовод у Улици Браће Чолић у Севојну као и геодетско снимање прикључака. Радиће се на санацији кварова Војвођанској и Улици Милоша Перовића.