Санација кварова
20/12/2021

Санација кварова

Приортитет у раду ЈКП “Водовод” и данас је предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима. Поред тога радиће се на санацији кварова у Луновом Селу-Добродо и Равни-Лучићи, док ће се детекција квара ради у Равањском пољу.