Санација квара у Вишеградској
27/07/2021

Санација квара у Вишеградској

Приортитет у раду ЈКП “Водовод” и данас је предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима. Поред тога радиће се на санацији квара у Вишеградској улици, а на потезу Доварије-МРБ Севојно на детекцији квара и постављању логера. На локацији Димитрија Туцовића-Доварије планирана је замена поцинкованих прикључних цеви воде и стубова хидраната.