Санација квара
30/11/2021

Санација квара

Приортитет у раду ЈКП “Водовод” и данас је предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима. Поред тога радиће се на санацији квара у Дрежнику-Жунићи као и санација квара на цеви фекалне канализације ДН200 у Ратарској улици. Планирана је израда нових прикључака у Равањском пољу и Волујцу.