Санација кварa
23/12/2021

Санација кварa

Приортитет у раду ЈКП “Водовод” и данас је предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима. Поред тога радиће се на санацији квара у Улици Саве Јовановића. У плану је да се врши ископ за шахту за регулатор притиска ка Ристе Тешића, као и затрпавање квара у Улици Вишеслава Бугариновића.