Родно и климатски одговорно финансирање на локалном нивоу
10/03/2023

Родно и климатски одговорно финансирање на локалном нивоу

Град Ужице наставља сарадњу са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Woman) кроз нови пројекат, који се односи на подршку за увођење родно одговорног буџетирања и ублажавања негативних климатских промена. Током једнодневне обуке за представнике градских управа и организација цивилног друштва говорило се о политикама и праксама за родно одговорну локалну управу, институционалним механизмима, доприносу у борби против климатских промена као и могућностима и изазовима за родно и климатски одговорно финансирање на локалном нивоу.

У оквиру регионалног програма посвећеном родно одговорном буџетирању (РОБ), UN Women планира тестирање развијене методологије за истовремено праћење издвајања за умањење емисија и ублажавање негативних ефеката климатских промена и унапређење родне равноправности на нивоу јединица локалне самоуправе у Републици Србији и Босни и Херцеговини. Сврха ове методологије је да се препознају тачке преклапања и да се кроз РОБ допринесе и раду на отклањању последица климатских промена.

У оквиру ове иницијативе предвиђена је обука за примену методологије, са циљем јачања свест свих који су укључени у буџетски процес о потенцијалном утицају алокација, као и израда родних анализа за програме пољопривреде и енергетике.

Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, у сарадњи са бројним партнерима на националном, покрајинском и локалном нивоу ради на унапређењу родне равноправности и бољем препознавању различитих проблема и потреба мушкараца и жена, а нарочито оних који припадају осетљивим групама, и одговору на њих кроз различите политике и програме.  Једна од кључних области деловања Агенције је и подршка родно одговорном буџетирању (РОБ), у сарадњи са Министарством финансија и Координационим телом за родну равноправност, у складу са Законом о буџетском систему, Законом о родној равноправности и Стратегијом за родну равноправност 2021-2030. године.