Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
26/03/2018

Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

 

 ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ
О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер ЈКП «Биоктош», Ужице је овом органу поднео Захтев VI број 504-1/13-01 од 01.марта 2018.године за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Ужица. Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, спровео је поступак издавања интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Ужица.

У поступку припреме предметне интегралне дозволе, надлежни орган је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, обавестио јавност о пријему захтева за издавање предметне дозволе. На основу спроведеног поступка и оцене достављене документације овај орган је утврдио да је оператер ЈКП „Биоктош“ Ужице испунио све услове за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Ужица. Оператер ЈКП „Биоктош“ је уписан у  Регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под редним бројем 09. Важност интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада је од 12.03.2018.године до 12.03.2023. године.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у улици Петра Ћеловића бб., у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту  Града Ужица.

Решење можете погледати ОВДЕ.