Редовне активности
29/12/2021

Редовне активности

Поред предузимања свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима ЈКП “Водовод” ради и на контроли хлора у мрежи и на станицама за дохлорисање. У плану је постаљање регулатора притиска у улицама Карађорђева 12 и 14 и Хероја Јерковића 23 и 23А, као и на детекција и санација квара у МЗ Никојевићи и Мендино брдо.