Редовне активности
20/09/2021

Редовне активности

Поред предузимања свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима ЈКП “Водовод” радиће на замени поцинкованих прикључних цеви у Југ Богдановој улици и санацији квара на прикључку у Синђелићевој улици.