Расписани јавни позиви Града Ужица и НСЗ, акценат на теже запошљивим категоријама
13/07/2021

Расписани јавни позиви Града Ужица и НСЗ, акценат на теже запошљивим категоријама

Као и предходних година и ове је Град Ужице у сарадњи са Републиком и Националном службом за запошљавање расписао јавнe позиве и конкурсе за четири мере активне политике запошљавања. По речима Слободана Грбића члана Градског већа, ове године, то ће бити четири мере којима ће бити обухваћене угрожене категорије незапослених лица, односно лица којима је потребна подршка при запошљавању.

“Стручна пракса, субвенције за запошљавање незапослених лица из теже запошљивих категорија, самозапошљавање и јавни радови су мере активне политике запошљавања које ћемо подржати. За ту намену из буџета Града опредељено је 8,5 милиона динара, а са републичког нивоа добили смо 8,3 милиона динара и ми ћемо ова средства максимално искористити кроз ангажовање што већег броја људи. Морам да нагласим и да смо у односу на претходну, ове године када су у питању јавни радови и особе са инвалидитетом продужили радно ангажовање незапослених лица са три на четири месеца.”

Сви јавни позиви су расписани 12. јула, конкурс за јавне радове траје до 23. јула, конкурс за самозапошљавање до 30. јула, а конкурс за стручну праксу и доделу субвенције послодавцима за нова радна места траје до утрошка расположивих финансијских средстава. Како истиче Зорица Милошевић директорка ужичке филијале Националне службе за запошљавање планирано је ангажовање око 90 лица.

“33 особе са инвалидитетом ће бити обухваћене кроз програм јавних радова, доделићемо 23 субвенције за самозапошљавање, 15 до 20 лица ће бити укључено у програм стручне праксе а послодавцима из приватног сектора доделићемо десет субвенција за запошљавање лица из теже запошљивих категорија. У складу са  локалним акционим планом запошљавања дефинисали смо да су то пре свега лица млађа од 30 година, лица старија од 50 година, технолошки вишкови, лица без квалификација и полуквалификоване особе, особе са инвалидитетом, корисници новчане социјалне помоћи и све оне категорије које теже налазе своје место на тржишту рада.”

На евиденцији ужичке филијале НСЗ тренутно је 9 430 незапослених лица и то је број за шест општина Златиборског округа. На територији Града Ужица је око 4 000 незапослених и бележи се благо повећање у односу на исти период прошле године. Лица млађа од 30 година су заступљена са 21 одсто, старији од 50 година са чак 35 одсто. Када посматрамо квалификациону структуру 25 одсто су лица без квалификација или полуквалификована. У проценту од 57 до 58 одсто су лица са средњом стручном спремом док су са 9 до 10 одсто заступљени они са седмим степеном стручне спреме.