Расписан конкурс за мере енергетске ефикасности, пријаве у наредних 30 дана
22/04/2021

Расписан конкурс за мере енергетске ефикасности, пријаве у наредних 30 дана

На Светски дан планете Земље Град Ужице расписао је конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности, што је по речима градоначелнице др Јелене Раковић Радивојевић још једна од мера у циљу смањења аерозагађења.

“Упоредо са акцијом “Ужице-чистији град”, где смо ове године издејствовали да цена прикључка за гас буде 450 евра без ПДВ, и да је наши суграђани плате на 24 рате, данас расписујемо конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности. Буџетом смо за ту намену определили 40 милиона динара, 14 милиона динара смо добили од Министарства за заштиту животне средине тако да у овој години имамо на располагању 54 милиона динара.”

Градоначелница подсећа да је до сада око 1 100 наших суграђана искористило субвенције, а да их је само прошле године било око 500.

“И ове године за набавку и уградњу материјала изолацију спољних зидова на породичним кућама, Град субвенционише са 50%, односно максимално 120 хиљада динара по пријави. За набавку и уградњу столарије на породичним кућама, максимално учешће Града је 80 хиљада динара, за набавку котлова на пелет  учешће Града је 85 хиљада динара. Једну од најпопуларнијих мера, а то је набавка котлова на гас Град субвенционише са 70 хиљада динара, односно 50% од укупне вредности котла. Циљ конкурса као и свих акција и мера које спроводимо је да смањимо аерозагађење, односно да побољшамо квалитет ваздуха кроз уштеду у енергентима која ће се остварити бољом изолацијом стамбених објеката и коришћењем еколошких горива.”

Нада Јовичић, члан Градског већа за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и туризам позива суграђане да се пријаве на конкурс који је отворен до 22. маја.

“Право учешћа на конкурсу имају сви суграђани који по пореској пријави станују у првој, другој или трећој зони тј у зонама појачаног загађења ваздуха у зимском периоду. Такође, право имају и они који станују у колектвним стамбеним зградама које немају могућност прикључка на градски топловод. По завршетку конкурса након потписивања уговара, реализација мора бити извршена по уговореним обавезама до краја октобра месеца, где ће након тога суграђани подносити захтев за поврaћај средстава, а Град средства уплаћује у року од 45 дана. Право учешћа на конкурсу немају власници стамбених објеката на којима је у претходном периоду средствима Града Ужица суфинансирана нека од мера енергетске ефикасности, осим власника који подносе захтев за суфинансирање набавке котла на гас.”

По речима Светлане Дракул руководиоца Одељења за заштиту животне средине све до сада предузете мере дале су видљиве резултате, око 2000 индивидуaлних домаћинстава прикључено је на гас, а угаљ се све мање користи.

За набавку и уградњу материјала за спољну изолацију зидова планирана су средства у износу од 12 милиона динара, за набавку и уградњу столарије 6 милиона динара, за набавку котлова на пелет планирано је 2 милиона, за набавку котлова на гас за породичне куће 24 милиона динара и 10 милиона за котлове на гас у стамбеним зградама.

Конкурс за мере енергетске ефикасности објављен је на званичном сајту града Ужица и огласној табли. Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/592-421 тј директно у Одељењу заштите животне средине. Документа за пријаву се могу преузети на портирници зграде Градске управе или у канцеларији број 9.

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица за 2021. годину можете погледати ОВДЕ.