Расписан конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2017/2018. годину
27/10/2017

Расписан конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2017/2018. годину

Град Ужице је објавио конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2017/2018. годину. Право учешћа на конкурсу имају ученици средњих школа, студенти студија првог степена и студенти студија другог степена.

Ученици и студенти могу конкурисати за стипендије града Ужица, под  следећим општим условима:

  • да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија
  • да се школују на терет буџета Републике Србије
  • да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса.

Студент стипендиста има обавезу да се у року од месец дана по завршетку студија јави Граду Ужицу – Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, а град Ужице да у року од два месеца од дана примљеног обавештења о завршетку студија, стипендисти обезбеди посао у струци.

Уколико се студент стипендиста не јави по завршетку студија или одбије понуђени посао, у обавези је да граду Ужицу врати цео износ примљене стипендије, а уколико град Ужице у предвиђеном року стипендисти не обезбеди посао у струци, стипендиста се ослобађа обавезе враћања средстава исплаћених на име стипендије.

Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова,  подносе се Комисији за стипендирање талентованих ученика и студената, града Ужица за школску 2017/2018. годину,  преко писарнице Градске управе, соба број 12, до  13.11. 2017. године, или преко поште препоручено на адресу: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића 52, Ужицe.

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/513-731, 031/590-154 и 064/8062638 или на сајту Града Ужица www.uzice.rs

Оглас конкурса можете погледати ОВДЕ