Расадник и цвећара
11/02/2022

Расадник и цвећара

ЈКП “Биоктош” има велики избор декоративног шибља, туја и перена поред редовног програма сезонског расада. Продајно место расада је  Расадник Севојно , телефон 532-952 и Цвећара у Улици Краља Петра I, телефон 521-571. Наруџбина се врши лично у продајним објектима или позивом на бројеве телефона, а ценовник грађани могу видети на сајту предузећа.