Пројекат NEOLIFE презентован на 12. Годишњој конференцији Европске мреже за културни туризам у Гранади у Шпанији
25/10/2019

Пројекат NEOLIFE презентован на 12. Годишњој конференцији Европске мреже за културни туризам у Гранади у Шпанији

Европска мрежа за културни туризам (ECTN) је препознала пројекат NeoLIFE као иновативни модел интерпретације културног наслеђа и омогућила представницима пројектног тима презентацију пројекта 25. октобра 2019. године на годишњој конференцији члановима мреже и партнерима у оквиру завршне конференције Interreg CHRISTA пројекта.

У оквиру сесије Trendvi, студије случаја и модели, методе, концепти и резултати представљени су циљеви, активности и очекивани резултати пројекта NeоLIFE са посебним фокусом на модел одрживог управљања археолошким музејом на отвореном у кањону реке Ђетиње. Презентација пројекта резултирала је иницијативом за чланство градова Ужице и Тузла у ECTN-у што отвара могућности за креирање партнерстава и размену искустава са осталим чланицама мреже и повећање видљивости туристичке понуде засноване на културном наслеђу оба града и прекограничног подручја.

Европску мрежу за културни туризам чине представници 29 земаља Европе који се састају једном годишње и презентују примере добре праксе, дискутују о новим трендовима на светском туристичком тржишту и проглашавају годишњег победника у категорији Дестинација одрживог културног туризма.


Пројекат “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeоLIFE” заједно реализују Град Ужице, Град Тузла, Средња уметничка школа Ужице и Општина Милићи. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII). Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).