Пројекат NeoLIFE представљен кроз промотивну кампању ЕУ
26/06/2019

Пројекат NeoLIFE представљен кроз промотивну кампању ЕУ

У оквиру кампање заштите животне средине „Погледај око себе. Покрени се“ коју спроводе Министарство за европске интеграције и Делегација Европске уније у Републици Србији, заједно са Министарством за заштиту животне средине, 25. јуна 2019. године презентовани су резултати пројекта НеоЛИФЕ у Народном музеју у Ужицу. Пројекат Неолифе реализује се у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. На крају првог дана кампање “ЕУ зелени дан у Ужицу” националним, регионалним и локалним медијима представљени су досадашњи резултати и предстојеће активности на реализацији пројекта.


Менаџерка пројекта Снежана Милисављевићје истакла „да се активности на пројекту спроводе у складу са планираним временским оквиром и да ће будуће неолитско насеље бити конципирано у складу са искуством партнера из Тузле и најбољим примерима из Европске мреже археолошких паркова на отвореном уз коришћење постојеће архивске грађе са археолошких локалитета Велика и Мала градина у Стапарима. Пројекат је идентификовао и укључио у реализацију активности велики број актера из приватног, јавног и цивилног сектора на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу, а све у циљу креирања савремених програмско-анимацијских садржаја“. У наставку је нагласила да ће на локалитету који је смештен унутар предела изузетних одлика „Клисура реке Ђетиње“ чија је заштита у току, поред изградње археолошког парка, биће осмишљени анимацијски садржаји који се односе на обраду глине, костију, камена и коже, као и курс археологије за најмлађе, а све у циљу широке партиципације грађана, љубитеља природе и културе, као и домаћих и страних туриста из региона и света.


Пројекат “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – НеоЛИФЕ” заједно реализују Град Ужице, Град Тузла, Средња уметничка школа Ужице и Општина Милићи. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII). Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).