Проблем комплексан али постоји тренд смањења загађења ваздуха
18/04/2017

Проблем комплексан али постоји тренд смањења загађења ваздуха

На 9. седници Скупштине Града, одборници су једногласно усвојили закључке, изведене на основу Извештаја о квалитету ваздуха у граду, којима се указује на евидентан тренд смањења загађења ваздуха у последњих пет година, као и да су до сада све предузете мере дале позитивне ефекте и показују видан помак и са њима свакако треба и намера је да се настави.
У оквиру Извештаја о квалитету ваздуха у граду, као тачке дневног реда Скупштине, Драган Чучковић, специјалиста токсиколошке хемије из Завода за јавно здравље Ужице презентовао је Мониторинг чађи од 2012-2016. године.
Обзиром да је јасно да се на микроклиматске и топографске карактеристике града не може утицати, оно на чему се може радити у циљу побољшања квалитета ваздуха је подизање нивоа свести грађана о значајном утицају великог броја индивидуалних ложишта која као основни енергент користе чврста горива (дрво, угаљ…).
Размишљајући у том правцу, као пример добре праксе је свакако коришћење еколошких горива попут, природног гаса, пелета и других обновљивих извора енергије, али и унапређење енергетске ефикасности објеката што ће Град и убудуће наставити да субвенционише.