Презентација примера добре праксе на тему партиципација грађана у креирању јавних простора "Јавни простор-заједнички простор"
05/04/2019

Презентација примера добре праксе на тему партиципација грађана у креирању јавних простора “Јавни простор-заједнички простор”

У четвртак, 4. априла 2019. године у Малој сали Градске куће у Ужицу, одржана је презентација примера добре праксе на тему Партиципација граћана у креирању јавних простора “Јавни простор-заједнички простор”, у оквиру пројекта Развој јавне управе у интересу грађана (Rethinking Collaborative Values for public services – RECOV), који је финансијски подржан од стране Европске уније кроз програм Европа за грађане и грађанке.

О значају јавних простора као јавног добра које подстиче једнакост и инклузију, говорила је Ружа Пенезић, дипломирани инжењер архитектуре ЈП Ужице развој, која је присутнима изложила идејне пројекте за уређење јавних површина.  Истакла је да сваки од представљених пројеката мора бити економски ефикасан, примерен намени локације, лако доступан грађанима и у равнотежи са природним окружењем, што је у складу са принципом одрживог развоја “град по мери човека” и у интересу целе локалне заједнице.

Миодраг Петковић, члан Градског већа задужен за област финансија, као пример најбоље праксе у поменутој области изложио је Програм локалног партнерства “Удружимо се”, усмерен на унапређење процеса креирања локалног буџета и подстицање учешћа грађана у доношењу одлука на локалном ниову. У ту сврху је на сајту Града постављена апликација под називом “Заједно до добрих одлука”, путем које је грађанима омогућен увид у нацрте одлука, али и непосредно учешће у њиховом креирању кроз давање сугестија о изменама и допунама истих.

У оквиру теме о савременој локалној самоуправи и партиципацији грађана у јавно-приватном партнерству, присутнима се обратила Гордана Савић, координаторка у Ужичком центру за људска права и демократију, истичући да је учешће грађана у јавним расправама законска обавеза, како на основу позитивних прописа, тако и према међународним споразумима чија је потписница Република Србија. Савић је указала и на нужност доношења Плана инвестиција и развоја упитника за прикупљање пројектних идеја на основу чега ће се доносити буџет.

Наредни догађај у оквиру пројекта RECOV планиран је за мај 2019.године.