Прелиминарне листе корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица
27/06/2022

Прелиминарне листе корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица

Листа корисника котлови на природни гас (куће)

Листа корисника котлови на природни гас (зграде)

Листа корисника котлови на пелет

Листа корисника набавка и уградња топлотних пумпи