Прелиминарна листа корисника субвенција за соларне панеле и делове термотехничког система
17/11/2022

Прелиминарна листа корисника субвенција за соларне панеле и делове термотехничког система

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА

 КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

 

Подносиоци који нису испунили услове конкурса, приговор на прелиминарну листу корисника средстава могу поднети Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

МЕРА 1: НАБАВКА И УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

Субвенцију за уградњу соларних панела добија 6 пријављених кандидата.

 

Редни бр. Име и презиме, адреса Бр. Предмета Бр. Бодова
1. Ивана Вилотић, Борислава Пекића 20 352-1171/22-VI 94
2. Ратко Јаковљевић, Проте М. Ненадовића 25 352-1172/22-VI 93
3. Грујо Павловић, Норвешких интернираца 20/А 352-1170/22-VI 78
4. Милован Вучићевић, Јосифа Панчића 45 352-1137/22-VI 78
5. Ангелина Бабић, Арсенија Чарнојевића 70 352-1148/22-VI 68
6. Предраг Стојковић, Светозара Марковића 16 352-1166/22-VI 51,5

                    

МЕРА 2: УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ЗГРАДЕ

Нема пријава које испуњавају услове Јавног позива

 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 1. Михаило Којадиновић, Војводе Маслаћа 17
 2. Миодраг Алексић, Војводе Маслаћа 17
 3. Мирјана Филиповић, Војводе Маслаћа 17
 4. Велибор Тошић, Војводе Маслаћа 17
 5. Снежана Цветковић, Војводе Маслаћа 17
 6. Славиша Николић, Војводе Маслаћа 17
 7. Илија Љубојевић, Војводе Маслаћа 17
 8. Милена Лучић, Војводе Маслаћа 17
 9. Петар Лучић, Војводе Маслаћа 17
 10. Драгослава Димитријевић, Војводе Маслаћа 17
 11. Коса Димитријевић, Војводе Маслаћа 17
 12. Весна Богдановић, Војводе Маслаћа 17
 13. Жељко Богдановић, Војводе Маслаћа 17
 14. Милан Радојичић, Војводе Маслаћа 17
 15. Мирјана Димитријевић, Војводе Маслаћа 17
 16. Дејан Љубичић, Војводе Маслаћа 17
 17. Миленка Стевановић, Војводе Маслаћа 17
 18. Гордана Љубичић, Краља Петра I 36

 

ГРАД УЖИЦЕ

Број II 352-62/22-1

Датум: 17.11.2022. године

Ужице

 

 

 

КОМИСИЈА