Преглед резултата мерења квалитета ваздуха у граду Ужицу и околини закључно са 19.05.2024. године
20/05/2024

Преглед резултата мерења квалитета ваздуха у граду Ужицу и околини закључно са 19.05.2024. године

Завод за јавно здравље Ужице, Агенција за заштиту животне средине и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ Београд преко мерних станица непрекидно прате концентрацију загађујућих материја у ваздуху на широј територији града Ужица, са посебним освртом на ситуацију у вези са појавом пожара на депонији “Дубоко” Ужице.

За 11.05.2024. прелиминарни резултати мерења средње дневне вредности ПМ 10 фракције суспендованих честица на мерном месту Севојно показују минимално прекорачење граничне вредности и износи 52 µг/м3 од дозвољених 50 µг/м3 , из разлога краткотрајног повећања вредности који се догодио током ноћи. На осталим мерним местима није било прекорачења граничних вредности загађујућих материја.

За 12.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загађујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

За 13.05.2024. Прелиминарни резултат мерења средње дневне вредности ПМ 10 фракције суспендованих честица на мерном месту Луново село показује прекорачење граничне вредности, из разлога повећања вредности који се догодио у раним јутарњи сатима, што је видљиво у доле приказаној табели сатних вредности. Прелиминаран резултат мерења средње дневне вредности укупних суспендованих честица на мерном месту Татинац (Резервоар Дубоко- кућа Дрчелић) показује прекорачење граничне вредности. На осталим мерним местима није било прекорачења граничних вредности загађујућих материја.

За 14.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загадјујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

За 15.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загађујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

За 16.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загађујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

За 17.05.2024. прелиминарни резултати мерења средње дневне вредности ПМ 10 фракције суспендованих честица на мерном месту Ужице показују минимално прекорачење граничне вредности и износи 51 µг/м3 од дозвољених 50 µг/м3. На осталим мерним местима није било прекорачења граничних вредности загађујућих материја.

За 18.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загађујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

За 19.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загађујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

Непријатне сензације у виду појаве изразито непријатног мириса које повремено имају грађани су везане за конкретне метереолошке услове, који у току дана поспешују задржавање ослобођених загађујућих материја у приземним слојевима атмосфере. Непријатан мирис који подсећа на паљевину је одсутан у делу дана када се појаве вертикална и хоризонтална ваздушна струјања изазвана сунчевим зрачењем која врши разређење и дисперговање загађујућих материја.

С тим у вези препоручујемо грађанима да у делу дана када се осећа непријатан мирис на паљевину дуже не бораве на отвореном и држе затворене прозоре на стамбеним објектима. Ово се пре свега односи на најосетљивији део популације децу, труднице, особе које болују од хроничних плућних и кардиоваскуларних, као и других акутних и хроничних болести у којима је већ компромитована плућна функција. Из превентивних разлога, препоручујемо да грађани држе затворене прозоре на стамбеним објектима у току ноћи због евентуалног епизодног погоршања ваздуха.

На основу резултата до сада спроведених испитивања квалитета ваздуха везано за појаву дима, односно пожара на депонији нису констатоване концентрације загађујућих материја које, могу имати негативан утицај на здравље при акутној изложености (посматрано као целодневне 24 часовне вредности).

Табеларни приказ

Прелиминарне средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Мерно место: Ужице – СЕПА

Merno mesto: Užice – SEPA Sumpor dioksid

[ug.m-3]

 

PM10 frakcija  suspendovanih čestica

[ug.m-3]

Azot dioksid

[ug.m-3]

 

Azotovi oksidi

[ug.m-3]

 

Ugljen monoksid

[mg.m-3]

 

Azot monoksid

[ug.m-3]

 

PM2.5 frakcija  suspendovanih čestica [ug.m-3]
Granične vrednosti 125 50 85 5
2024-05-05 6.49 28.11 30.68 63.84 0.4 21.63 18.91
2024-05-06 6.43 15.15 26.43 53.12 0.31 17.45 9.04
2024-05-07 7.7 25.52 41.03 98.33 0.42 37.45 13.32
2024-05-08 7.02 32.39 35.04 91.5 0.39 36.84 15.63
2024-05-09 8.68 34.82 34.59 77.59 0.44 28.11 24.72
2024-05-10 6.37 36.93 34.8 75.04 0.39 26.29 22.63
2024-05-11 6.77 30.77 34.91 72.98 0.32 24.86 17.52
2024-05-12 7.08 28.08 31.16 58.27 0.31 17.66 18.37
2024-05-13 10.17 32.87 38.19 88.54 0.36 32.8 16.85
2024-05-14 7.62 37.51 44.09 110.09 0.43 43.06 23.34
2024-05-15 6.75 23.78 35.09 84.63 0.34 32.33 15.35
2024-05-16 6.98 29.62 28.97 71.6 0.27 27.85 19.04
2024-05-17 8.07 50.81 36.24 108.72 0.44 47.33 28.69
2024-05-18 7.31 32.48 35.86 82.4 0.32 30.39 17.11
2024-05-19 6.66 27.17 22.91 45.69 0.19 14.9 15.55

Прелиминарне средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Мерно место Луново Село – СЕПА

Merno mesto Lunovo Selo – SEPA Sumpor dioksid

[ug.m-3]

 

PM10 frakcija  suspendovanih čestica

[ug.m-3]

Azot dioksid

[ug.m-3]

 

Azotovi oksidi

[ug.m-3]

 

Ugljen monoksid

[mg.m-3]

 

Azot monoksid

[ug.m-3]

 

PM2.5  frakcija  suspendovanih čestica [ug.m-3]
Granične vrednosti 125 50 85 5
2024-05-07 7.89 20.04 6.49 12.21 0.28 4.05 15.12
2024-05-08 6.78 37.77 7.46 13.38 0.24 3.89 28.22
2024-05-09 6.82 21.1 11.75 20.01 0.18 5.4 16.03
2024-05-10 7.49 24.89 7.39 11.78 0.19 2.88 16.88
2024-05-11 8.15 49.35 5.57 10.98 0.25 3.52 35.48
2024-05-12 10.55 49.21 6.91 12.93 0.26 3.93 37.26
2024-05-13 12.7 98.58 5.36 10.26 0.28 3.19 74.36
2024-05-14 5.6 31.29 7.97 14.52 0.24 4.28 23.42
2024-05-15 6.57 15.45 5.86 11.09 0.24 3.35 10.77
2024-05-16 7.16 20.17 6.39 11.75 0.25 3.49 13.18
2024-05-17 5.97 30.99 5.68 12.61 0.26 4.52 18.17
2024-05-18 5.96 26.92 5.99 10.76 0.24 3.16 17.97
2024-05-19 7.15 38.19 5.44 10.09 0.27 3.03 26.9

Прелиминарне средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Мерно место Севојно (Дечји вртич) – Институт Батут

Merno mesto Sevojno (Dečji vrtič) – Institut Batut Sumpor dioksid

 [ug.m-3]

 

PM10 frakcija  suspendovanih čestica

 [ug.m-3]

Azot dioksid

 [ug.m-3]

 

Ugljen monoksid

 [mg.m-3]

 

Azot monoksid

 [ug.m-3]

 

PM2.5 frakcija  suspendovanih čestica [ug.m-3]
Granične vrednosti 125 50 85 5
2024-05-10 20.09 21.01 10.37 0.44 3.06 13.25
2024-05-11 12.17 52.16 8.75 0.28 3.61 39.57
2024-05-12 10.43 37.61 8.92 0.32 2.83 29.5
2024-05-13 12.32 28.57 8.59 0.26 3.92 18.05
2024-05-14 11.42 33.11 13.53 0.37 4.01 25.73
2024-05-15 11.09 16.2 7.06 0.26 2.58 12.56
2024-05-16 11.25 22.7 7.37 0.27 2.89 16.2
2024-05-17 11.66 39.97 8.31 0.32 6.19 25.61
2024-05-18 11.76 28.61 9.07 0.26 3.91 18.06
2024-05-19 11.84 23.68 6.73 0.22 2.63 15.07

Средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху Завод за јавно здравље Ужице

Grad Užice Merno mesto Biblioteka (Gradski trg)

 

Tatinac, kuće

Terzić-Ilić

Tatinac, Rez.Duboko kuća  Drčelić PIO (Gradska pijaca) Tatinac

kuće

Terzić-Ilić

Ambulanta Sevojno
Parametar ispitivanja PM2.5 PM10 PM10 TSP čađ SO2 NO2 čađ SO2 NO2 čađ NO2
merna jedinica µg/m3
Granična vrednost (24h) 50 50 120 50 125 85 50 125 85 50 85
Datum i vreme uzorkovanja 00-24 00-24 8:00-8:00 8:00-8:00 00-24 00-24 00-24 8:00-8:00 8:00-8:00 8:00-8:00 00-24 00-24
07.05.2024 14 14 13 87 16 <12 36 <7 <12 14 15 15
08.05.2024 16 9 17 55 12 <12 22 <7 <12 6 8 8
09.05.2024 38* 14 30 102 35 <12 25 13 <12 4 10 9
10.05.2024 20** 13 29 207 12 <12 26 <7 <12 6 <7 15
11.05.2024 7 10 12 97 15 <12 24 <7 <12 5 13 10
12.05.2024 20 18 -*** 64 <7 <12 25 11 <12 8 <7 7
13.05.2024 12 18 28 253 17 <12 21 11 <12 <7 10 13
Резултати испод  за ПМ 10, ПМ 2,5 и ТСП су прелиминарни, могуће су мање промене у коначном резултату након завршетка испитивања
14.05.2024 16 21 -*** 64 12 24 30 23 <12 3 21 9
15.05.2024 11 13 38 52 11 <12 21 <7 <12 8 6 16
16.05.2024 10 19 34 83 11 6 35 <7 -*** 8 11 13
17-05.2024 21 25 32 65 16 <12 33 4 <12 6 8 12
18.05.2024 12 23 42 95 19 <12 36 9 <12 3 8 9
19.05.2024 13 19 17 77 28 <12 23 8 <12 7 10 8

*резултат ПМ10 Севојно (дневно премештање апарата за узорковање)

**узорковано у периоду од 15:00-24:00, *** – Узорак оштећен у апарату током узорковања

Усредњене сатне измерене вредности загађујућих материја у ваздуху на мерним местима Ужице, Севојно и Луново Село као и индекс квалитета ваздуха у последњем сату, можете пронаћи на линку Агенције за заштиту животне средине: http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php

Усредњене сатне измерене вредности загађујућих материја у ваздуху на мерном месту Севојно као и индекс квалитета ваздуха у последњем сату, можете пронаћи на линку Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановиц Батут: http://batut.kosava.net/

Ради ефикасније комуникације са јавношћу и лакшег поређења квалитета ваздуха у свету су развијени различити критеријуми/индекси квалитета ваздуха.

Агенција за заштиту животне средине (СЕПА) и Институт Батут, за период усредњавања један сат, користе индексе квалитета ваздуха које можете пронаћи на линковима: http://www.amskv.sepa.gov.rs/kriterijumi.php и http://batut.kosava.net/

Здравствене препоруке (утицај на здравље и препоруке за понашње) за поједине индексе квалитета ваздуха мозете пронаћи на линку Агенције за заштиту животне средине: http://www.amskv.sepa.gov.rs/infooprojektu.php и линку Института Батут испод сатних резултата: http://batut.kosava.net/

Средње дневне вредности измерене вредности загађујућих материја у ваздуху које мери Завод за јавно здравље Ужице на мерним местима Ужице (Библиотека) Севојно (Амбуланта), ПИО (Градска пијаца), Татинац, куће Терзић, Илић, Татинац, Резервоар Дубоко, кућа Дрчелић и актуелну временску прогнозу Републичко хидрометеоролошког завода, за подручје депоније Дубоко, можете пронаћи на линку: