Представљен нови спот „Авантура Балкана – дотакни природу – планина Тара“
11/06/2021

Представљен нови спот „Авантура Балкана – дотакни природу – планина Тара“

У среду 09. јуна у Мокрој Гори одржана је свечана промоција новог туристичког промотивног спота „Авантура Балкана – дотакни природу – планина Тара.“ Партнери на пројекту израде туристичког промотивног спота су Туристичка организација Ужица и НП Тара. Израда промотивног спота је подржана у оквиру Пројекта „Диверзификација економских активности у руралним подручјима југоисточне Европе кроз развој ланца вредности“ који спроводи SWG у партнерству са ГИЗ-ом. Продукција и монтажа туристичког промотивног спота „Авантура Балкана – дотакни природу – планина Тара“ – Агенција за посредовање у уметности ИНАТ – Ужице.

ТО Ужица је основана и посвећена промоцији и развоју планова у складу са међународним стандардима, кроз примену свих докумената. Кључна вредност која лежи у основи визије развоја туризма у граду Ужицу, је та да туризам треба да се користи за допринос становништву у смислу пораста животног стандарда и личне потрошње, укупне економије кроз раст продаје, профитабилности и развоја капацитета града повећање нивоа укупног благостања грађана, смањење тренутне високе стопе незапослености и повећање прихода локалних општина. Циљ је представити Град као нову, иновативну и разноврсну туристичку дестинацију у погледу конкурентности, што је резултирало потребом да се фокусира на садржаје и иницијативе у туризму који ће град Ужице разликовати од конкурената.

Продукција, монтажа и промоција туристичког промотивног спота Авантура Балкана-дотакни природу – планина Тара, има за циљ умрежавање и повезивање релевантних чинилаца туристичке привреде. Дигитална промоција различитих видова туризма, са својим садржајима и иницијативама чине је различитом од конкуренције и један су од праваца развоја туризма на територији града Ужица. Реализацијом овог пројекта постиже се боља информисаност туриста, подизање квалитета услуге ради повећања конкурентности локалних туристичких производа, обимнији развој локалног туристичког промета, повећање заинтересованости корисника за туристичке услуге као и повећање посета туристичким локалитетима туристичког простора града Ужица.