Предлог допуне дневног реда за 14. седницу Скупштине града Ужица
13/12/2021

Предлог допуне дневног реда за 14. седницу Скупштине града Ужица

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број 06-85/21

Датум: 13.12.2021.године

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА за 14. седницу Скупштине града, која ће се одржати у четвртак 16. децембар 2021.године са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту и то

ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Опис

Преузимање

Да се као 12. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 13. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 14. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 15. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 16. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ВЛАДАНУ ЦУПАРИЋУ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 17. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА СЛАЂАНИ СТАНИЋ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће