Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела
22/07/2022

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07…. 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10… 72/19 и 149/20), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РСˮ, број 12/22), Решења о  финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, донетим од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, којим су граду додељена средства у износу од 25.000.000 динара. а на основу чега ће  5.000.000 динара определити Град Ужице, а  5.000.000  динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности  за суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог правнлника  Градско веће Града Ужица  на седници одржаној дана  21. 7. 2022.  године, донело је

ПРАВИЛНИК  О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

 

Правилник можете преузети ОВДЕ