Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица - донет у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
31/05/2019

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица – донет у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица, преузмите ОВДЕ.

Одлука о измени и допуни правилника, преузмите ОВДЕ.

Правилник о изменама и допунама правилникао ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица , преузмите ОВДЕ.