Позив за подношење понуда - Израда пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод Кадињаче
15/08/2017

Позив за подношење понуда – Израда пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод Кадињаче

Број: 404-36-6/2017
Датум: 15.08.2017. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКЕ
УСЛУГА
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

по Одлуци о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 404-36-2/2017 од 30.05.2017. године и на основу Споразума о реализацији израде Идејног пројекта за тунел испод планине Кадињача за деоницу: Дуб-Дубци закљученог између Града Ужица, Општине Бајина Башта и Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Прву измену и допуну конкурсне документације можете погледати ОВДЕ

Обавештење о другој измени конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Другу измену и допуну конкурсне документације можете погледати ОВДЕ

Обавештење о трећој измени конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Трећу измену и допуну конкурсне документације можете погледати ОВДЕ

Обавештење о четвртој измени конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Четврту измену и допуну конкурсне документације можете погледати ОВДЕ

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке можете погледати ОВДЕ

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре 1 у вези конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре 2 у вези конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре 3 у вези конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре 4 у вези конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре 5 у вези конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре 6 у вези конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре 7 у вези конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ