Позив за достављање мишљења и предлога везаних за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу за уситњавање отпада (ЈКП Дубоко)
03/08/2017

Позив за достављање мишљења и предлога везаних за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу за уситњавање отпада (ЈКП Дубоко)

ГРАД УЖИЦЕ
Градска  управа  за  урбанизам,  изградњу  и  имовинско-правне послове
VI бр 502-24/17
Датум: 03.08.2017.године
Ужице

На основу члана 63. став 4. и 7. и члана 69. Закона o управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16), Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Града Ужица:

О Б А В Е Ш Т А В А

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, достављен захтев Министарства заштите животне средине, са пратећом документацијом, ради прибављања мишљења за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу за уситњавање отпада (дробилици), за оператера ЈКП „Дубоко“ Ужице, који се налази у ул. Дубоко бб, град Ужице. Надлежно Министарство је послало захтев надлежном органу Градске управе града Ужица, да исти размотри и у законском року достави мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева за издавање предметне дозволе  у складу са чланом 63. Закона о управљању отпадом.

Према увиду у послате документе, мобилно постројењу за уситњавање отпада  (дробилица),  користиће се на локацији ЈКП „Дубоко“ у Ужицу, трансфер станици у Чачку и претоварним местима у Пожеги, Бајној Башти, Ивањици, Косјерићу, Гучи, Ариљу и Златибору.  На све локације, предвиђено је посебно место на које ће се машина допремати помоћу камиона. Дробилица ће се користити за уситњавање отпадне пластике из аутомобила (16 01 19) и отпада од дрвеног намештаја (03 01 99/20 01 38) и то искључиво  у смислу смањења  запремине  прикупљених комада, ради њиховог лакшег предавања на даљи третман одговарајућим оператерима. Максимални пројектовани капацитет машине је 300 кг/сату.

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења. Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб.

Обавештење је објављено на сајту Града Ужица  www.uzice.rs дана 03.08.2017.године